Vad är LSS?

LSS är en rättighetslag. Vissa personer med funktionshinder behöver mer hjälp och bara på grund av detta finns den här lagen. Där står det att personer med funktionshinder ska kunna få hjälp att leva som andra.

Lagen ger personer med funktionshinder rätt till mer hjälp än vad andra lagar gör. LSS-förkortningen betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

För vem gäller lagen?

Personer med utvecklingsstörning, autism, autism-liknade tillstånd eller vuxna som har en allvarlig hjärnskada efter en olycka eller sjukdom kan få hjälp. Personer med svåra och varaktiga fysiska funktionshinder kan också söka insatser via LSS.

Personlig assistans

Här hittar du mer information om dina möjligheter för personlig assistans. Vi förklarar vilka de grundläggande behoven är och vad man bör tänka på när man ansöker om assistans.

Läs mer