Personalinloggning

Personlig assistans

Den personliga assistentens roll är att han eller hon är en ”möjlighet” - en möjlighet för brukare att leva ett självständigt och självvalt liv. Som personlig assistent utför man ett viktigt och ovärderligt arbete.

Aktiviteter

Inom Kronan Assistans så brukar vi anordna aktivitetsdagar. Ett perfekt forum för brukare, anhöriga och personal att mötas. Detta skapar en bra plattform för kommunikation.

Medarbetare

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi vill ha låg personalomsättning och för att lyckas med det är det viktigt att våra medarbetare trivs.

Kontakta oss

Oavsett vad det gäller. Stor som liten fråga så är du alltid välkommen att kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig på bästa sätt.

Personlig assistans

Vi har alla olika behov som människor men oavsett hur din situation ser ut så vill vi kunna hjälpa dig och erbjuda den personliga assistans som efterfrågas.

Läs mer

Aktiviteter

Inom Kronan Assistans så brukar vi anordna aktivitetsdagar. Ett perfekt forum för brukare, anhöriga och personal att mötas. Detta skapar en bra plattform för kommunikation.

Läs mer

Arbetsmiljö – Personal

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi vill ha låg personalomsättning och för att lyckas med det är det viktigt att våra medarbetare trivs. Vi arbetar ständigt med att förebygga olika risker i arbetet. Arbetsmiljöarbetet ska och är en ständig process i det dagliga arbetet. Nyhet under 2017 är att Kronan Assistans ska starta upp ett personalråd som skall diskutera arbetsmiljö, friskvård mm.

Läs mer

Kontakta oss

Oavsett vad det gäller. Stor som liten fråga så är du alltid välkommen att kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig på bästa sätt.

Läs mer

Senaste nyheter från oss


Sorry, no posts matched your criteria.